1. Mužar, B.Radića 108, Ladimirevci, 10 djece
 2. Klemen, Pavićeva 124, Đakovo, 8 djece
 3. Vukašinović, Hrv.Branitelja 33, Velika, 16 djece
 4. Živković, K.Tomislava 70, Gašinci, 8 djece
 5. Kirin, Bošnjaci 167, Ivankovo, 8 djece
 6. Horvat, K.Tomislava 8, Vladislavci, 8 djece
 7. Kovačević, Vukovarska 15, Požega, 9 djece
 8. Gostić, M.Tita 20, Banovci, 6 djece
 9. Potkonjak,H.Mirka 2, Mirkovci, 5 djece
 10. Kos, Kučište 10, Vođinci, 9 djece
 11. Gušani Veli, Kačićeva 92a, Vinkovci, 11 djece
 12. Milanović, J.J.Strossmayera 152, Vođinci, 5 djece
 13. Brkić Nikola, Pavićevci127, Privlaka, 6 djece - samohrani otac
 14. Tunić, Š.Petefija 48, Marinci, 7 djece
 15. Nemet, S.Lehote 154, Budrovci, 6 djece
 16. Špehar, Gorjani 163, Ivankovo, 7 djece
 17. Ivaković, M.Gupca 10, Trnava, 11 djece
 18. Valentić, Boškovićeva 17, Račinovci, 8 djece
 19. Čepo, Kolodvorska 7, Vođinci, 5 djece
 20. Špoljarić, J.J.Strossmayera 12, Vođinci, 5 djece
 21. Japelj, kolodvorska 14, Vođinci, 4 djece
 22. Božićević, Osječka 56, Stari Mikanovci, 8 djece
 23. Petrović, SR Njemačke 126, Vukovar, 11 djece
 24. Pavković, K.Tomislava 26, Soljani, 8 djece
 25. Cah, N.Tesle 29, Lipik, 8 djece
 26. Luketina, J.J.Strossmayera 184, Vođinci, 4 djece
 27. Kordić, V.Vlahovića 44, Mirkovci, 5 djece
 28. Marić, K.Domagoja 46, Vinkovci, 7 djece
 29. Mikulec, M. Ivanića 124, Vinkovci, 8 djece
 30. Botić Sanja, P.Lončara 40, Mirkovci, 4 djece - samohrana majka
 31. Anđelić, Školska 104, Komletinci, 10 djece
 32. Šarčević, Kolodvorska 9 Vinkovci, 7 djece
 33. Ezgeta, Bošnjaci 161, Ivankovo, 5 djece
 34. Ilić, Faličevci 191, Privlaka, 10 djece
 35. Rudež Petar, Vinogradska 11, Vođinc, 6 djece
 36. Beketinac, Slavonska 11, Vođinci, 5 djece
 37. Sušac, B.Radića 111, Novi Mikanovci, 7 djece
 38. Jurakić, V.Mačeka 55, tenja, 9 djece
 39. Đinić, Bosutska 2, Županja, 8 djece
 40. Velisavljević, Glavna 18, Karađićevo, 7 djece
 41. Matanić Mile, I.Kozarca 49, Ivankovo, 7 djece
 42. Baričević, V.Lisinskog 178, Našice, 10 djece
 43. Petričević, Cvjetno Naselje 12, Lipovac, 11 djece - samohrana majka - 4 teško boleso
 44. Cindrić, B.Radića 9, Vođinci, 4 djece
 45. Matanić Nevenka, bošnjaci 190, Ivankovo, 4 djece
 46. Damjanović, B.Radića 242, Strizivojna, 5 djece
 47. Antunović, M.Krlržr 3, Privlaka, 6 djece
 48. Dančo, B.Radića 51, Novi Mikanovci, 4 djece
 49. Ćuk T., Vinogradska bb, Vođinci, 4 djece
 50. Jaković, A.Šenoe 2, Slatina, 10 djece
 51. Delić, M.Marulića 50, Andrijaševci, 6 djece
 52. Glavaš Sandra, A.Starčevića 55, Vinkovci, 6 djece - samohrana majka
 53. Laitman Tanja, Kučište 45, Vođinci, 4 djece
 54. Tovilo,Kučište 101, Vođinci, 4 djece
 55. Beketinac, Mrzovićka10a, Vrbica, 7 djece
 56. Harkanovac, M.Gupca 43, Harkanovci, 10 djece
 57. Štorek, M.Gupca 46, Jarmina, 5 djece - jedno srčani bolesnik
 58. Balaž, M. Vinceljaka 1, Đeletovci, 6 djece
 59. Hlobik, F.Strapaća 24, Našice, 6 djece
 60. Šimolić, Čakovečka 121, Vukovar, 4 djece
 61. Petrić, F.J.Šokčevića 24, Marinci, 7 djece
 62. Katić, Kučište 44, Vođinci, 4 djece
 63. Oršolić Đuro, šećerana 5, Županja, 9 djece
 64. Životski, Dalmatinska 124, Vinkovci, 8 djece
 65. Biljuš, A.Barca 2, Tenja, 8 djece
 66. Rusić, A.B.Šimića 11, Vinkovci, 6 djece
 67. Urban Natalija, Mrzovička 10, Vrbica, 8 djece
 68. Sučić, K.Tomislava 64a, Čepin. 6 djece
 69. Crvenković, J.J.Strossmayera 79, Vođinci, 7 djece
 70. Rudeš, Vinogradska 9, Vođinci, 9 djece
 71. Medved, Đakovačka 44, Stari Mikanovci, 8 djece
 72. Škvorc, J.J.Strossmayera 63, Retkovci, 9 djece
 73. Ilčić,J. Kozarca 11, Vođinci,6 djece
 74. Bralić, Ašikovci 3, Požeške Sesvete, 5 djece
 75. Janić, I.G.Kovačića 2, Bapska, 10 Djece
 76. Marić, J.Zlatarića 38, Beli Manastir, 7 djece
 77. Knežević, V.Nazora 6, Orolik, 11 djece
 78. Vlaović, S.Radića 33, Drežnik, 8 djece
 79. Dermišek, 1. Diverzantskog odreda 4, Mirkovci, 11 djece
 80. Sinder, Bosutska 53, Gradište, 12 djece
 81. Brkić, P.Svačića 8, Nuštar, 7 djece
 82. Akmačić, K.Tomislava 25, Drežnik, 6 djece
 83. Vukšić, S.Radića 6, Drežnik, 10 djece
 84. Berkić, Biokovska 58, Čepin, 11 djece
 85. Trbuk, J.J.Strossmayera 95, Vođinci, 8 djece
 86. Živković, J.J.Strossmayera 98, Retkovci, 13 djece
 87. Mišković, V.Gačeše 1 Jagodnjak, 9 djece
 88. Mesić, Grobljanska10, Ivankovo, 8 djece
 89. Božić, Kučište 55, Vođinci, 7 djece
 90. Perolić, Borinačka 59t, Vinkovci, 8 djece
 91. Jelenić, Mrzovička 10, Vebica, 8 djece
 92. Šorli, N.Demonje 32, Mirkovci, 9 djece
 93. Radeljak, M.Vinceljaka 3, Đeletovci, 4 djece
 94. Duhanaj, V.Nazora, Marinci, 6 djece
 95. Knežević, K.Trpimira 17, Čepin, 7 djece
 96. Koledić, Vinogradska 63, Ivankovo, 8 djece
 97. Bošković, K.P.Krešimira bb, Beli Manastir, 7 djece
 98. Potkonjak, Željeznička 92, Mirkovci, 4 djece - jedno slijepo
 99. Voloder, A.Starčevića 71, Gunja, 7 djece
 100. Tomašević, Mirkovci, 5 djece
 101. Vuković, V.Nazora 67, Županja, 8 djece
 102. Žanija, Kolodvorska 37, Semeljci, 10 djece
 103. Štrok, B.Bartoka 2, Beli Manastir, 9 djece
 104. Đukić, K.P.Svačića 56, Beli Manastir, 5 djece
 105. Čorluka, Dubovac 223, Okučani, 10 djece
 106. Šubara, Trnovac 33, Velika, 8 djece
 107. Opravić, Hrvatskog Zrakoplovstva 51/2, Vukovar, 9 djece
 108. Andrejić, Katinac 45, Đulovac, 10 djece
 109. Gregurić, Poljanski Lug 138, Vrbovec, 8 djece
 110. Majdandžić, Kolodvorska 3, Nova Bukovica, 5 djece
 111. Kampić, Stari Mikanovci, 6 djece
 112. Perković Ivan, Retkovci, 6 djece
 113. Gušani Ibrahim, I.B.Slovaka 79, Jelisavac,Našice, 12 djece